Software

Ve výuce počítačových předmětů se snažíme využívat volně šiřitelný software, který si mohou žáci nainstalovat legálně i doma na svém počítači či notebooku.


Seznam používaných programů:

OpenOffice / LibreOffice
openoffice.cz, cs.libreoffice.org
Kancelářský balík, obsahující textový editor Writer pro tvorbu dokumentů, tabulkový procesor Calc pro práci s tabulkami a grafy, Impress pro tvorbu prezentací a vektorový editor Draw. Programy jsou kvalitativně podobné svými funkcemi kancelářské sadě MS Office, jsou ovšem k dispozici pod licencí Open Source.
GIMP
gimp.cz, gimp.org
Bitmapový grafický editor pro úpravu a tvorbu obrázků, fotografií atd. Disponuje základními i pokročilými funkcemi a nástroji pro práci s bitmapovými obrázky, kvalitativně jej můžeme srovnávat s komerčním Adobe Photoshopem.
NVU
czilla.cz/produkty/nvu/
Program pro vytváření a editaci webových stránek, který disponuje jednoduchým ovládáním, stránky je možno vytvářet v režimu WYSIWYG (přímo vizuálně) nebo editací zdrojového HTML kódu.
WinMorph
debugmode.com/winmorph/
Software pro morphing a warping, animační techniky umožňující přeměnu jednoho obrázku na druhý. Tento program má celkem jednoduché ovládání a umožňuje uložit výsledný výtvor jako video nebo jako sekvenci obrázků.
PhotoLapse
home.hccnet.nl/s.vd.palen/
Nástroj pro převod obrázků na video sekvenci, umožňuje jednoduchý výběr vstupních souborů a nastavení časování (délku trvání obrázků).